Pro Patria Łukawica

Olszynka Grochowska 02.2022

11 listopada 2021

Wystawa Twórczości Andrzeja Antoniego Pilicha 11.09.2021

Informacja o mszy świętej 02.10.2021 godz.12.00

Łukawica 2021 - Msza święta w rocznicę wydarzeń powstania styczniowego.

Informacja o mszy świętej 03.10.2021 godz.12.00

Plener malarski dzieci z Węgrowa. Łukawica 07.2021 (Przez Sztukę do Kultury).

Poeta zapomniany. Władysław Stefan Sebyła.

Doktor Tadeusz Beszta Borowski - Wśród Laureatów Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2021.

Świadkowie - porucznik Tadeusz Perkowski..

U Ernesta Solvay'a