Piórem Pisane

Stać nas na więcej

Niech śmierć będzie dla nas łaskawa
Pozwoli umierać z godnością
Niech ludzie nie odbierają jej prawa
Myląc swe dobro ze sprawiedliwością