Piórem Pisane

...

Nie opadły jeszcze liście
nie uszczypnął mroźny wiatr
już nadzieją rzuciliście
stojąc jeszcze w drzwiach
rękawicę trzeba podnieść
stanąć tam gdzie ludzi las
swoje życie trzeba odnieść
podług Bożych prawd