Piórem Pisane

Dom 20.05.1997

Granica

Cienka jest jak jedwabna nić
Linia oddzielająca dobro od zła
Kto chce być idealny na siłę
nieustannie pod tą linią trwa.