Pro Patria Łukawica

Małe Ojczyzny

Małe Ojczyzny i lokalne kultury, które wpływ mają i miały ogromny na tworzenie w nas świadomości swoich korzeni, poczucia przynależności i budowania na nich wysokiego poczucia własnej wartości. W sobotę 12.12.2015 w Domu Ludowym w Supraślu odbyła się, zorganizowana przez Colegium Suprasliense, konferencja naukowa, której tematem przewodnim był szeroko pojęty wpływ naszych małych ojczyzn, na kształtowanie się nas samych oraz na kulturę cywilizacji człowieka ogólnie. Dziękujemy serdecznie za możliwość uczestniczenia w tym ciekawym spotkaniu.