Pro Patria Łukawica

"Najważniejsza jest obecność"

To tytuł jednego z rozdziałów książki pt "Zbudować Dom", poświęconej białostockiemu hospicjum "Domowi opatrzności Bożej", doktorowi Borowskiemu i ludziom powiązanym szerokim spektrum działań, wokół wspólnych wartości. Prezentacja książki odbyła się w niedzielę 13.12.2015 w Białymstoku. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tej uroczystości.