Pro Patria Łukawica

Kącik pamięci - 150 rocznica Powstania Styczniowego

Uczennice klasy I A, I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach: Paulina Kowalska, Natalia Perkowska i Justyna Augustyniak, przygotowały gazetkę - ,,kącik pamięci", poświęcony 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Ekspozycja bierze udział w konkursie organizowanym przez Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku pod hasłem: 150 lat Powstania Styczniowego - ekspozycja, dokument. Zdjęcia wykonała i opracowała Paulina Kowalska.