Pro Patria Łukawica

Tradycje narodowo-wyzwoleńcze w małych miastach

Dnia 22 października 2011 odbyła się w Supraślu Ogólnopolska Konferencja Naukowa. To dla nas przyjemność i wielki zaszczyt, więc z zaproszenia skorzystaliśmy. Zebranie i przygotowanie materiałów przez tych wspaniałych ludzi wymagało sporo poświęcenia. Tak więc serdecznie dziękujemy za tą ogromną pracę w imieniu stowarzyszenia Pro Patria Łukawica i wszystkich tych, którzy będą z tej pracy kiedyś korzystali.

Moją uwagę zwróciła praca pana Michała Grygorczuka i praca pani Joanny Grygorczuk-Korneluk, nie ze względu na styl, obszerność, dociekliwość czy dokładność historyczną, lecz na wiek jej bohaterów. Gdzieś w drugim planie słyszałem co czytają, docierało do mnie co robili młodzi ludzie w tamtym okresie, przed oczami jednak miałem młodych współczesnych i zastanawiałem się jaką drogę dzisiaj nasze społeczeństwo im wyznacza. Konferencja trwała 8 godzin, ale zasłuchani nie zauważaliśmy jak czas potrafi szybko płynąć. Na szczególną uwagę zasługuje praca pana prof. dr hab. Adama Sawickiego dotycząca patriotyzmu. Praca, którą w niedługim czasie postaram się opublikować na naszej stronie.

Program konferencji

dr Grzegorz Ryżewski – „Głos Joachima Chreptowicza, komisarza porządkowego powiatu gorodzieńskiego miany do zgromadzonych miasta Grodna obywateli i całego ludu na dniu 19 maja 1794 r.
prof. dr hab. Marek Rutkowski – Wojsko polskie w materiałach Rządu Tymczasowego i Rady Administracyjnej w pierwszych latach po upadku powstania listopadowego.
dr Przemysław Borowik – Powstańcy 1863 roku w świetle księgi obywatelskiej zubolskiej gromady włościańskeij i kilku innych mniej znanych źródeł – przyczynek do dziejów powstania styczniowego w powiecie białostockim Guberni Grodzieńskiej
mgr Wojciech Załęski – Powstanie styczniowe zachowane w pamięci mieszkańców okolic Supraśla
mgr Krzysztof Jurek – Pamięć utrwalona w dziedzictwie kulturowym. Tradycje narodowo wyzwoleńcze regionu opoczyńskiego XIX wieku.
Michał Grygorczuk – Losy młodzieżowej organizacji konspiracyjnej Harcerska Grupa Pogromców Komunizmu działającej na Suwalszczyźnie w latach 1949-1950
Joanna Grygorczuk-Korneluk – Działalność młodzieżowej organizacji niepodległościowej Wolny Orzeł Polski 1953-1954
mgr Marek Tołoczko – Supraśl – Ślady pamięci żołnierzy wyklętych
mgr Józef Waczyński – Tradycje powstania styczniowego w Choroszczy i okolicy
mgr Edward Ciesnowski – Powstanie styczniowe na zachodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego
prof. dr hab. Adam Sawicki – Etyczne podstawy kształtowania się postaw patriotycznych.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Collegium Suprasliense, Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL oraz Urząd miejski w Supraślu