Pro Patria Łukawica

W 150 rocznicę Powstania Styczniowego

Z inicjatywy obywatelskiej zawiązał się w Białymstoku Społeczny Komitet Pamięci o Powstaniu Styczniowym. W niedzielę dn.27.01.2013 uczciliśmy pamięć naszych rodaków, którzy przed 150 laty podjęli walkę o wolność ojczyzny.

Program uroczystości:

 • godz. 11.00 Katedra Białostocka
  -Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. arcybiskupa metropolity białostockiego Edwarda Ozorowskiego w intencji poległych, straconych, zmarłych na zesłaniu i poddanych innym represjom carskim. Homilię wygłosi ks. doktor Tadeusz Kasabuła.

 • Dalsze  uroczystości odbędą się  w dużej auli pałacu Branickich w Białymstoku:
  - godz. 12.45 Słowo wstępne wygłosi dr hab. Józef Maroszek prof. Uniwersytetu w Białymstoku
  - Pieśni z okresu Powstania Styczniowego  wykona chór Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją prof. Edwarda Kulikowskiego.

 • Na sesję naukową złożą się następujące referaty:
  - Legenda Powstania Styczniowego w prozie polskiej - dr hab. Anna Kieżuń prof. Uniwersytetu w Białymstoku
  - Carskie represje wobec duchowieństwa Diecezji Wileńskiej - ks. dr Tadeusz Krahel prof. Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku
  - Kobiety w okresie Powstania Styczniowego - Ewa Cywińska, kustosz Muzeum Kresowego Domu
  - Poezja Powstania Styczniowego - prof. dr hab. Halina Krukowska

Patronat honorowy nad uroczystościami objął ks. arcybiskup Edward Ozorowski.