Pro Patria Łukawica

Konferencja Patek Dom Polonii

14 czerwca 2022 roku, w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W 210 rocznicę urodzin wybitnego Polaka. Odbyło się spotkanie, zainicjowane przez Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, poświęcone Antoniemu Norbertowi Patkowi. Powstańcowi listopadowemu, założycielowi marki, znanych na całym świecie, szwajcarskich zegarków Patek Philippe & Co