Pro Patria Łukawica

Łukawica 2019 - Msza święta w rocznicę wydarzeń powstania styczniowego.