Pro Patria Łukawica

Odeszła matka chrzestna Stowarzyszenia Pro-Patria Łukawica.

Dnia 11.06.2019 pożegnaliśmy Mariannę Reginę Raciborską z domu Płońską. Matkę chrzestną Stowarzyszenia Pro-Patria Łukawica. Odznaczoną orderem Propatria Łukawica nr 1. Była to osoba niezwykłej mądrości, skromnosci, żadko spotykanej gościnności i prawdziwej, refleksyjnej tolerancji. Przez jej dom, przewinęło się setki gości i rozmówców. Nigdy nie odmówiała porady tym, którzy do niej się o to zwracali. Nadzwyczajny umysł humanistyczny i wielka empatia, pozwalały jej prowadzić dyskusję, w sposób przemyślany, kontrolowany i spokojny. Pełny zrozumienia dla słabości drugiej osoby . Pomimo jej wrażliwości i wielkiej siły wewnętrznej, posiadała niezwykłą umiejętność czytania w człowieku. W każdym wyszukując choćby promyczka dobra. Swoje słowa mądrze miarkując, dostosowując do każdej wrażliwości i sposobu rozumowania. Do ostatnich chwil swojego życia, na przekór wszystkiemu, z wielką świadomością, konsekwętnie pozostawała przy swoich ideałach. Nawet w ostatnich tych chwilach, myśląc o innych, nie o sobie, służyła radą i troską. Serdecznie Dziękujemy za wielki Twój wkład, Rodzina, Przyjaciele, Twoi rozmówcy.