Pro Patria Łukawica

Konferencja naukowa pod tytułem "Dyplomacja europejska i światowa oraz teki Jana hr. Szembeka." spotkanie w Konsulacie Generalnym w Krakowie

Wyruszając śladami czasów dawnych i podciętych korzeni. Z refleksją, że pamięć o wielu zasłużonych niegdyś, wielkich, polskich rodach, zapomnianą. A niejednokrotnie, celowo w zapomnienie spychaną. W Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie, odbyła się konferencja naukowa, poświęcona części, bogatej historii Rodu Szembeków. Rodziny, która niemały wpływ miała, na kształtowanie się polskiej kultury, a o której, jak i o wielu innych jej podobnych, we współczesnym przekazie medialnym, informacji zbyt wiele nie znajdziemy. Zgromadzonym, przybliżona została biografia jednego z jej członków, polskiego przedwojennego dyplomaty, członka gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka, hrabiego Jana Szembeka. Na spotkaniu podniesione był również, aspekt historycznych i współczesnych powiązań, polskiej i węgierskiej dyplomacji. Spotkanie organizowane było, przez j.e. Konsul Generalną Republiki Węgierskiej w Polsce, dr hab. Adrienne Körmendy i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków. Referaty wygłosili, członkowie kadry naukowej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i katedry nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego Wykładów udzielili: – dr Jan Stanisław Ciechanowski (Uniwersytet Warszawski): Jan hrabia Szembek jako uchodźca wojenny w Portugalii (1940-1945) – dr Dariusz Grzegorczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Działania Jana hr. Szembeka na rzecz zbliżenia polsko-francuskiego w latach 30. ubiegłego wieku – mgr Ewelina Dziewońska-Chudy (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Wiceminister Spraw Zagranicznych II RP Jan hr. Szembek-piłsudczyk i dyplomata – mgr Jan Kaczmarczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Przyjazne nastawienie Węgier do Polski w XIX i XX wieku – mgr Iwona Latkowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Polsko-niemiecka dyplomacja wobec wydarzeń na Górnym Śląsku w pierwszej połowie lat 20. XX wieku . W spotkaniu wzięła udział młodzież, z elitarnego, krakowskiego III Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego Którego wtenczas gimnazjum Hrabia Jan Szembek był absolwentem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z naszego wydarzenia.