Pro Patria Łukawica

Łukawica 2018 - Msza święta w rocznicę wydarzeń powstania styczniowego.