Pro Patria Łukawica

Konferencja Patek Dom Polonii

"SPOTKANIE PROMUJĄCE KSIĄŻKĘ O WOJCIECHU ZAŁĘSKIM"

Pielgrzym z Wadowic 05.2022

Olszynka Grochowska 02.2022

11 listopada 2021

Wystawa Twórczości Andrzeja Antoniego Pilicha 11.09.2021

Informacja o mszy świętej 02.10.2021 godz.12.00

Łukawica 2021 - Msza święta w rocznicę wydarzeń powstania styczniowego.

Informacja o mszy świętej 03.10.2021 godz.12.00

Plener malarski dzieci z Węgrowa. Łukawica 07.2021 (Przez Sztukę do Kultury).

Poeta zapomniany. Władysław Stefan Sebyła.